10 клас


Тема уроку
1.Вступний інструктаж з правил безпеки під час занять в кабінеті інформатики.
Програмні засоби навчання шкільних предметів
2.Інтернет та інформаційна безпека. Навчання в Інтернеті. Огляд українських та зарубіжних освітніх сайтів. Веб-енциклопедії. Інтерактивне дистанційне навчання.
3.Програмні засоби навчання іноземних мов. Електронні словники й програми-перекладачі. WEB-перекладачі. Мультимедійні курси вивчення іноземних мов
4.Інструктаж з БЖД.Практична робота №1»Ознайомлення з програмними засобами навчального призначення»
5.Повторення теми «Форматування символів та абзаців».
6.Створення нумерованих і маркованих списків. Форматування списків.
7.Вставлення зображень у текстовий документ і настроювання їхніх властивостей. Об’єкти WordArt.
8.Інструктаж з БЖД.Практична робота №2 «Робота із зображеннями у текстових документах».
9.Таблиці в текстових документах. Редагування та форматування таблиць.
10.Інструктаж з БЖД.Практична робота №3 «Робота з таблицями у текстових документах».
11.Настроювання параметрів сторінок. Робота з колонтитулами. Нумерація сторінок. Друк документа.
12.Робота з редактором формул.
13.Інструктаж з БЖД.Практична робота №4 «Робота з редактором формул»
14.Використання стилів, поняття про схему документа Правила стильового оформлення документів різних типів. Автоматичне створення змісту документа.
15.Інструктаж з БЖД.Практична робота №5 «Використання стилів і шаблонів документів».
16.Створення в автоматичному режимі макросів та їх виконання
17.Інструктаж з БЖД.Практична робота №6 «Створення в автоматичному режимі макросів та їх використання»
18.Підсумковий урок з теми ( тестові завдання )
19.Поняття комп'ютерної презентації, її при­значення. Поняття про слайдові та потокові презентації. Програмні засоби, призначені для створення і демонстрації презентацій
20.Створення презентації за допомогою Майстра автовмісту та шаблонів оформлення, створення порожньої презентації, а також однієї презентації на базі іншої. Відкриття презентації та збереження її в різних форматах.
21.Створення текстових написів і вставлення графічних зображень на слайдах..
22.Інструктаж з БЖД.Практична робота №7 «Розробка слайдової презентації»
23.Принципи стильового оформлення презентацій. Основні принципи дизайну слайдів. Додавання анімаційних ефектів до об'єктів слайда
24.Розробка навігаційного меню в презентаціях.
25.Інструктаж з БЖД.Практична робота №8 «Анімація в слайдових презентаціях»
26.Поняття про мультимедійні дані. Додавання відеокліпів, зображень, звукових ефектів та мовного супроводу до потокової презентації.
27.Програмне забезпечення для обробки мультимедійних даних. Створення та редагування відеофільмів.
28.Настроювання часових параметрів аудіо- та відеоряду. Додавання до відеокліпу відеоефектів.
29.Інструктаж з БЖД.Практична робота №9 «Створення відеокліпу».
30.Підсумковий урок з теми (Захист проектів).
31.Поняття електронної таблиці.Запуск табличного процесора, відкриття й збереження документа. Огляд інтерфейсу табличного процесора.
32.Введення даних до клітинок і редагування їх вмісту. Копіювання, переміщення й видалення даних. .
33.Форматування даних, комірок і діапазонів комірок
34.Інструктаж з БЖД.Практична робота №10 «Введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора».
35.Форматування даних, клітинок і діапазонів клітинок. Автозаповнення. Введення прогресій.
36.Інструктаж з БЖД.Практична робота №11 «Створення та редагування електронної таблиці. Елементарні обчислення».
37.Використання найпростіших формул в ЕТ.
38.Інструктаж з БЖД.Практична робота №12 «Використання формул в електронних таблицях».
39.Створення простих діаграм
40.Графічний аналіз рядів даних. Різновиди діаграм, їх створення та настроювання.
41.Інструктаж з БЖД.Практична робота №13 «Побудова гістограм, кругових діаграм та графіків».
42.Призначення й використання основних функцій табличного процесора.
43.Інструктаж з БЖД.Практична робота №14 «Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора».
44.Використання логічних функцій.
45.Інструктаж з БЖД.Практична робота №15«Логічні функції»
46.Сортування й фільтрація даних у таблицях.
47.Використання розширених фільтрів.
48.Інструктаж з БЖД.Практична робота №16. «Упорядкування та фільтрація дани».
49.Проміжні підсумки та зведені таблиці.
50.Інструктаж з БЖД.Практична робота №17 «Фільтрація даних й обчислення підсумкових характеристик».
51.Автоматизоване відбирання даних із таблиць. Умовне форматування даних.
52.Узагальнення та систематизація знань з теми «Текстовий процесор». Інструктаж з БЖД.Комплексна практична робота №18 «Технологія розрахунків у таблицях»
53.Підсумковий урок з теми( тести )
54.Огляд послуг в Інтернеті. Призначення й функціональні можливості веб-браузерів. Створення переліку корисних ресурсів у папці «Обране» й збереження веб-сторінок на диску.
55.Принципи функціонування електронної пошти. Реєстрація поштової скриньки на безкоштовних серверах.
56.Робота з електронною поштою через веб-інтерфейс: : реєстрація поштової скриньки, надсилання, отримання й перенаправлення повідомлень, навігація серед папок, вилучення повідомлень, вкладання файлів.
57.Інструктаж з БЖД.Практична робота №19 «Електронне листування через веб-інтерфейс»
58.Робота з поштовим клієнтом: управління обліковими записами, надсилання, отримання й перенаправлення повідомлень, використання шаблонів повідомлень, розміщення повідомлень у папках, вилучення повідомлень .Створення власних шаблонів листів.
59.Інструктаж з БЖД.Практична робота №20 «Електронне спілкування за допомогою поштового клієнта»
60.Поняття миттєвого повідомлення. Обмін миттєвими повідомленнями: принципи функціонування служби, огляд популярних програм. Реєстрація в службі обміну миттєвими повідомленнями.
61.Інструктаж з БЖД.Практична робота №21 «Обмін миттєвими повідомленнями».
62.Поняття форуму. Реєстрація на форумах. Спілкування на форумах. Спілкування в чатах. Етикет інтерактивного спілкування.
63.Інструктаж з БЖД.Практична робота №22 «Спілкування на форумах та у чатах»
64.Корисні Інтернет - ресурси
65.Інструктаж з БЖД. Практична робота № 23. Розробка колективного проекту
66.Підсумковий урок з теми( тести )
67.Узагальнення матеріалу вивченого за рік

Інтерактивні вправи по темі MS Excel