6 клас


Календарно-тематичне планування курсу інформатики для
6-го класу (1 год. на тиждень, разом 35 год)
№ уро-ку
Тема уроку
І семестр
Тема 1.  Комп’ютерна графіка (10 годин)
1.                       
2.                       
3.                       
5.                       
6.                       
7.                       
8.                       
9.                       
Додавання тексту до графічних зображень та його форматування
10.                   
Практична робота №3. Додавання тексту до графічних зображень та його форматування
Узагальнення знань та вмінь з теми  «Комп’ютерна графіка»  (тести)
Тема 2.  Комп’ютерні презентації (11 годин)
11.                   
Програмне забезпечення для створення й відтворення комп’ютерних презентацій.
12.                   
Етапи створення презентації та вимоги до її оформлення.
13.                   
Відкриття, створення та збереження презентацій.
Практична робота №4. Розробка слайдової презентації
14.                   
Об’єкти презентації та засоби керування її демонстрацією. Типи слайдів.
15.                   
Налаштування показу презентацій.
16.                   
Ефекти анімації, рух об’єктів в презентаціях. Урок узагальнення знань.
ІІ семестр
17.                   
Практична робота №5. Ефекти анімації, рух об’єктів в презентаціях.
18.                   
Ефекти зміни слайдів.
19.                   
Практична робота №6. Ефекти зміни слайдів.
20.                   
Планування представлення презентації та створення презентації.
21.                  
Вдосконалення презентації. Виступ перед аудиторією з власною розробленою презентацією. Узагальнення знань та вмінь з теми « Комп’ютерні презентації» (тести)
Тема 3.  Алгоритми та програми (14 годин)
22.                   
Поняття про об’єкт у програмуванні. Властивості об’єкта.
23.                   
Створення програмних об’єктів.
24.                   
Практична робота 7. Створення програмних об’єктів
25.                   
Поняття події. Види подій. Програмне опрацювання події.
26.                   
Практична робота 8. Програмне опрацювання події.
27.                   
Змінювання  значень властивостей об’єкта в програмі.
28.                   
Практична робота 9. Змінювання значень властивостей об’єкта в програмі
29.                   
Вкладені алгоритмічні структури повторення та розгалуження
30.                   
Вкладені алгоритмічні структури повторення та розгалуження.
31.                   
Практична робота 10. Вкладені алгоритмічні структури повторення та розгалуження.
32.                   
Розв’язання задачі методом поділу на підзадачі
33.                   
Практична робота 11. Розв’язання задачі методом поділу на підзадачі
34.                   
Розробка сценарію майбутнього програмного проекту
35.                   
Реалізація програмного проекту відповідно до розробленого сценарію.
Узагальнення знань та вмінь з теми  « Алгоритми і програми» (комплексна практична робота).

Тести з інформатики по новій програмі