Техніка безпеки та охорона праці

 1. Типове положення про службу охорони праці - НПАОП 0.00-4.35-04
 2. Типове положення про навчання з питань охорони праці - НПАОП 0.00-4.12-05
 3. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу
 4. Положення про порядок розслідування нещасних випадків
 5. Акт про нещасний випадок з учнем
 6. Журнал реєстрації нещасних випадків
 7. Правил пожежної безпеки для закладів
 8. Норми первинних засобів пожежогасіння у кабінеті
 9. Положення про розробку інструкцій з охорони праці - ДНАОП 0.00-4.15-98
 10. Посадова інструкція учителя
 11. Посадова інструкція завідуючого кабінетом інформатики
 12. Посадова інструкція вчителя інформатики
 13. Посадова інструкція лаборанта
 14. Інструкція з охорони праці на робочому місці для працівників
 15. Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти
 16. Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового iнструктажiв учнiв з технiки безпеки життєдіяльності, титулка до журналу
Інструкції:
 1. Інструкцiя з охорони працi на робочому місці учня
 2. Інструкція з правил електробезпеки в кабінеті інформатики
 3. Інструкцiя з питань охорони працi пiд час роботи в кабiнетi інформатики та iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй навчання
 4. Інструкцiя з безпечної поведінки під час проведення занять в кабінеті інформатики
 5. Інструкція з охорони праці, пожежної безпеки при проведенні занять у комп’ютерному класі
 6. Інструкція з гасіння пожеж
 7. Інструкція Правила надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом

Немає коментарів:

Дописати коментар